Skip to content Skip to footer

Rada programowa The Best of Poland

Gen. Henryk Jasik

Funkcjonariusz służb specjalnych w stopniu generała. Z wykształcenia inżynier chemik i menedżer. Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. 

W trakcie kariery wojskowej brał udział w akcjach wywiadowczych na terenie krajów komunistycznych oraz Austrii, Skandynawii czy RFN. Był szefem zarządu wywiadu UOP w momencie przeprowadzania przez niego słynnej Operacji Samum. 

Po zakończeniu kariery wojskowej pracował m.in. w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” oraz pełnił funkcje zarządcze w kilkunastu przedsiębiorstwach różnych branż, z przewagą tych działających w zakresie energetyki i lotnictwa.
 
Ekspert do spraw bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i wywiadu gospodarczego.