„Podróż dookoła Słońca” – o Koperniku dla dzieci.

Rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. 

Mija właśnie 550 lat od urodzin jednego z najważniejszych Polaków w dziejach światowej nauki – Mikołaja Kopernika. Uczonego, który przeprowadził pomyślnie pierwszą w dziejach rewolucję kosmiczną „Wstrzymał Słońce i poruszył Ziemię”. To dzięki niemu możliwy był rozwój nowoczesnej astronomii. Jego najsłynniejszy traktat „O obrotach sfer niebieskich” ukazał się po raz pierwszy drukiem w 1543 roku i został wydany w Norymberdze. Mikołaj Kopernik był prawdziwym człowiekiem renesansu. Astronomem, kanonikiem, prawnikiem, matematykiem, lekarzem i ekonomistą. Teoria Kopernika wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce Ziemi i człowieka we Wszechświecie i stała się podstawą rozwoju nauk ścisłych. 

Z okazji obchodzonego uroczyście na świecie Roku Mikołaja Kopernika Wydawnictwo Art. "La Lola" wydało drukiem  wyjątkową i absolutnie unikatową propozycję dla dzieci pt. „Podróż dookoła Słońca czyli historyja o Mikołaju Koperniku”. Jest to wierszowana książka autorstwa Jarka Gmitrzuka i Jolanty Mrotek– Grudzińskiej, na podstawie której powstał także spektakl teatralny.

- „Postanowiliśmy, jako autorzy w bardzo szczególny sposób uczcić ten doniosły historycznie fakt, tworząc wyjątkowe wierszowane dzieło „Podróż Dookoła Słońca ” a także , w oparciu o nie, wystawić wspaniałe, ponadczasowe i wartościowe przedstawienie, opowiadające historię tego słynnego Polaka. Premiera spektaklu pt. „Słońce Kopernika” w reż. Emiliana Kamińskiego odbyła się w Teatrze Kamienica w Warszawie w czerwcu 2022 roku i przyciąga tłumy publiczności dziecięcej i dorosłej. Patronat nad nim objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Książka nasza została objęta Honorowym Patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa a także Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Cieszy się poparciem wielu instytucji naukowych, prawniczych i finansowych jednak nierozerwalnie związana jest też z wyjątkową osobą, której duch przenika każdą kartę i każdy jej wers. Z Emilianem Kamińskim. Kiedy w zeszłym roku otrzymał ode mnie pierwszy autorski egzemplarz "Podróży dookoła Słońca" zachwycił się nim i bez wahania postanowił pokazać szerokiej widowni. Było to Jego ostatnie wielkie sceniczne dzieło. Traktował je niczym szekspirowski dramat połączony z fredrowskim rymem, rytmem i dowcipem. Reżyseria tego spektaklu pochłaniała Emiliana tak bardzo, że zapominał o chorobie, która powoli zbierała swoje żniwo. Kochał ten spektakl i wiersze w nim zawarte. Był naszym mentorem, wspaniałym człowiekiem a prywatnie moim wieloletnim przyjacielem. Czekał na wydanie tej książeczki, niestety nasilenie się choroby pokrzyżowało wszelkie plany. Nikt więc bardziej nie zasługuje na to aby zadedykować mu to wyjątkowe dzieło, niż Emilian Kamiński. Wspaniały aktor, mentor, reżyser. Wielki patriota. Wydaniem tej książki będę mogła spełnić jego wolę i dotrzeć z tym wspaniałym wierszowanym tekstem do tysięcy czytelników. W książce umieszczone też będą  zdjęcia z prób i spektaklu”- mówi Jolanta Mrotek- Grudzińska.

Książka dedykowana jest wszystkim polskim dzieciom na świecie i ma trafić również do środowisk polonijnych.
Z jej wydaniem związane będą liczne wydarzenia takie jak spotkania autorskie, udział w konferencjach, warsztatach, targach i piknikach naukowych.

- „Przybliżając dzieciom życie Kopernika, jego dokonania i sposób myślenia, pragniemy pobudzić ich fantazję i wyobraźnię. Zmotywować do nauki przedmiotów ścisłych, które sprawiają im szczególny problem. Rozbudzić w nich pragnienie wiedzy, dążenie do poznawania nowego i nieznanego, rozwiązywania zagadek wszechświata, realizacji marzeń, wytrwałości, cierpliwości i konsekwencji w działaniu. Pragniemy aby dzieci oderwały się, choć na chwilę od ekranów smartfonów, które tak bardzo zdominowały dzisiejszy świat. Aby zaczęły spoglądać w rozgwieżdżone niebo, dążąc do tego, by kiedyś nazwano ich imieniem którąś z gwiazd czy planet. Książka ta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Dzieci, młodzieży a także dorosłych, którym pomoże usystematyzować wiedzę o tym wielkim Polaku. Szczególna uwaga, jako odbiorcy należy się Polonii, która w oparciu o nią może wychowywać nowe pokolenia dzieci i młodzieży, przekazując im nie tylko encyklopedyczną wiedzę o Polaku Mikołaju Koperniku ale zaszczepiać miłość i szacunek do kraju, z którego pochodzą rodzice i dziadowie - ” Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie wydało go plemię” Celem naszym jako autorów jest budowanie poczucia jedności i przynależności do kraju, z którego pochodzi nasz wielki uczony a także odpowiedzialności  za przekazywanie następnym pokoleniom niematerialnego dziedzictwa Mikołaja Kopernika jakim jest jego wiedza, umiejętności, idee,  praktyki, wartości i przekazy. Chcemy pomóc młodym ludziom w odpowiedzi na pytania kim jesteśmy, jako Polacy. Opowiedzieć o historii Polski przez pryzmat życia Mikołaja Kopernika, tak aby mogli ją zrozumieć i wyciągać z niej wnioski - Jolanta Mrotek- Grudzińska.

Historia życia i dokonań Mikołaja Kopernika, napisana została wierszem w mistrzowski wprost sposób, przez genialnego twórcę licznych bajek i wierszowanych przedstawień teatralnych Jarosława Gmitrzuka. Wierszowane teksty są dla dzieci ważnym elementem podczas nauki. Są odpowiedzialne za rozwój wyobraźni oraz kreowanie własnych poglądów. W łatwiejszy sposób docierają do świadomości czytelnika, zapadają w pamięć i pozwalają mimowolnie chłonąć wiedzę i przemycać trudne naukowe pojęcia i zagadnienia do dziecięcych umysłów. Wiedza przyswajana jest niemal samoczynnie a rymowanki, sprawiają dzieciom radość, pobudzają pamięć, skupienie, kreatywność i ciekawość. Recytacja wierszy, poprawia umiejętności czytania. Rozwija wyobraźnię i inteligencję, poprawia wymowę a także pomaga dziecku w  posługiwaniu się poprawną polszczyzną. Polecamy dzieciom czytanie jej na głos. Może w gronie rodziny, w klasie czy wspólnie z przyjaciółmi? Książka stylizacją przypomina dawne księgi spisywane na pergaminach czy papirusowych zwojach. Będzie więc np. wspaniałą nagrodą za wyniki w nauce czy po prostu oryginalną lekcją historii.

„Podróż dookoła Słońca” to zaskakująca, zabawna historia podróży w czasie dr Wenuseckiej, nauczycielki z Polski i słynnego maga i astrologa. Za pomocą czarodziejskiej księgi przenoszą się oni w czasie. Przewracając kolejne jej karty, śledzą losy naszego słynnego astronoma od urodzenia aż do chwili napisania swojego rewolucyjnego i epokowego dzieła „O obrotach sfer niebieskich”. Towarzyszą mu w Toruniu, który jest jego rodzinnym miastem, podczas studiów w Krakowie, we Włoszech( Padwa, Bolonia, Ferrara) a także po powrocie do Polski, w Lidzbarku Warmińskim, Gdańsku, gdzie Kopernik walczy z dżumą czy podczas Jarmarku Dominikańskiego, Olsztynie, podczas obrony miasta przed Krzyżakami i Fromborku. Dowiadujemy się z niej nie tylko o zagadnieniach z dziedziny astronomii ale także z medycyny czy ekonomii. Czytamy o tym, jak Kopernik przeprowadzał reformę pieniądza, poprawiał kalendarz i np. z jakich składników tworzył leki. Co to jest astrolabium i kim był Ptolemeusz czy Hypatia. Treść książki powstała w oparciu o liczne materiały zawarte w dotychczasowych zweryfikowanych i publikowanych biografiach Mikołaja Kopernika ale też o anegdoty czy wręcz legendy, które krążyły niegdyś o Koperniku, przekazywane z ust do ust przez pokolenia, niekoniecznie jednak do końca zweryfikowane naukowo. Autorzy wystrzegają się własnej interpretacji historii, ubierając jedynie uznane fakty biograficzne w niesamowity poetycki język, czyniąc tę książkę oryginalną i absolutnie jedyną w swoim rodzaju. Powinna stać się niemal obowiązkową lekturą w każdym polskim domu.

 


Warto przeczytać...