Centrum Biznesu Polonijnego Partnerem The Best of Poland

CENTRUM BIZNESU POLONIJNEGO
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"

 

Jest nas 60 milionów - według szacunków MSZ poza Polską żyje co najmniej 20 milionów Polaków i osób deklarujących polskie pochodzenie. Wynika z tego, że za granicą przebywa obecnie 1/3 wszystkich Polaków. To zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata. To wielki potencjał gospodarczy i kulturowy o niebagatelnym znaczeniu.

Organizacje polonijne powinny odgrywać znaczącą rolę w promocji gospodarczej Polski, jako znakomitego miejsca dla inwestycji z ich krajów, ale także pomagać polskim firmom i inwestorom w zdobywaniu lokalnych rynków w ich kraju zamieszkania. Potrzeba zorganizowanej współpracy gospodarczej jest oczywista.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” postanowiło powołać do życia Centrum Biznesu Polonijnego, którego siedziba znajduje się w Domu Polonii w Warszawie.

GŁÓWNE ZADANIA CENTRUM BIZNESU POLONIJNEGO TO:

 

  • prowadzenie portalu informacyjnego dotyczącego biznesu polonijnego, współpracy międzynarodowej oraz promocji polskiej gospodarki,
  • stworzenie bazy danych polonijnego biznesu,
  • organizowanie Polonijnego Forum Ekonomicznego w ramach Forum Ekonomicznego,
  • organizowanie seminariów, konferencji, targów i wydarzeń dotyczących promocji gospodarki polskiej i biznesu polonijnego.

CELEM CENTRUM BIZNESU POLONIJNEGO

Celem Centrum Biznesu Polonijnego jest stworzenie narzędzi do aktywnej współpracy gospodarczej polskich środowisk w świecie, wymiany doświadczeń, promocji polskiej gospodarki, wykorzystania potencjału, siłyi energii gospodarczej Polaków i Polonii na świecie.

Źródło zdjęcia: http://wspolnotapolska.org.pl/cbp/

Warto przeczytać...