Artur Sochan- nowe wcielenie Caravaggia w Warszawie

Caravaggio w Warszawie to najnowsze wyzwanie artystyczne polskiego mistrza światłocienia Artura Sochana. Doskonały fotografik łączący fotografię z filmem i malarstwem poszukuje w ten sposób nowych przestrzeni w sztukach wizualnych i audiowizualnych sięga tym razem do swojej wielkiej fascynacj i malarstwem renesansowym i barokowym. Nowy cykl, który powstaje właśnie na naszych oczach, docelowo zakłada powstanie 10 wielkoformatowych obrazów fotograficznych inspirowanych malarstwem renesansowym i tylė samo 3-4 minutowych form filmowych będących ich impresyjnym odzwierciedleniem. Celem jest zsyntezowanie i porównanie dawno minionej epoki ze współczesną. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie czy dawna, wielka sztuka, pomimo upływu czasu, przenosi nadal swój emocjonalny i ikonograficzny przekaz i czy utrwala się w świadomości współczesnego człowieka. Cykl jeszcze nie powstał, nie został zakończony ale możemy podglądnąć co się dzieje w atelier wybitnego twórcy

Artysta charakteryzuje się wyjątkową wrażliwością i szeroką wizją artystyczną. Jego prace cechuje wszechobecna transcendencja. Są przepojone humanizmem i pytaniami o kondycję człowieczeństwa zarówno w aspekcie indywidualnym jak i społecznym. Struktura wszystkich jego prac wynika z bacznej obserwacji otaczającej rzeczywistości i stale prowadzonego dialogu wewnętrznego. Wewnętrznej rozmowy o tematach eschatologicznych i sensie istnienia. Obcując z pracami Artura Sochana balansujemy na granicy życia i śmierci. W takich też kategoriach postrzega on swoich modeli i modelki. Chwila w jakiej ich przedstawia zdaje się być najważniejszą chwilą w ich życiu tak jakby przyszłość, a nawet kolejna minuta życia, miała nie istnieć. Jego kreacje pulsują życiem tej wielkiej chwili, a odbiorcy mają wrażenie, że pochodzą one z innego wymiaru. Żyją ale poza czasem i przestrzenią

Artur Sochan, warto zapamiętać to nazwisko, z pewnością zaznaczy swoją obecność w historii sztuki polskiej. Jego prace są nie tylko wartościowe artystycznie ale też porażają ideowo co dla dzisiejszej sztuki jest niezwykłe. Artysta nie ucieka w prostotę nowoczesnych form, a bierze na swoje barki odpowiedzialność za pełen dialog z widzem za pomocą rozbudowanych, jak na dzisiejsze czasy środków. Nie ucieka, a wręcz prowokuje do zadawania trudnych pytań. W przypadku powstającego cyklu Caravaggio w Warszawie staje w dyskurs z jednym z największych geniuszy wszechczasów, który był reporterem i sędzią współczesnego mu społeczeństwa. Artysta stawia interesującą tezę, że człowiek, pomimo zmian dziejowych, technologicznych i społecznych tak naprawdę się nie zmienia. Zawsze będzie sobie zadawać pytania „kim jestem i dokąd zmierzam?”. „Czy to, że żyję w XXI wieku czyni mnie lepszym i bardziej świadomym od moich przodków i poprzedników;w czy jest zgoła odwrotnie

Biorąc pod uwagę wartości albo wręcz antywartości charakteryzujące dzisiejsze społeczeństwo, dzieła Artura Sochana niosą w sobie oprócz wyrafinowanych doznań estetycznych również treści edukacyjne, czego nie można nie zauważyć. Uwrażliwia na wielka sztukę, a sztuka – jak pisał Jan Białostocki – „jest cenniejsza niż złoto”

Magdalena Gawlik

 

Źródło zdjęcia: artursochan.com

Warto przeczytać...