10 pytań do Małgorzaty Trzcińskiej prezes Fundacji Emanio Arcus działającej na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Rozmawia Zbigniew Grzeszczuk 

1. Pani Małgorzato, co legło u podstaw założenia Fundacji?

Powodem powstania Fundacji był mój syn Dominik. Dominik jest osobą z niepełnosprawnością umysłową. Pomimo swoich problemów jest bardzo zdeterminowany w swoich działaniach. We wszystkich działaniach fundacji jest ogromnym wsparciem.

2. Jaki jest profil działalności Fundacji i komu pomaga?

Fundacja Emanio Arcus wspiera osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny i opiekunów, jednocześnie przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

3. O osobach z niepełnosprawnościami powiedziano już setki słów. Na ile przekładają się te słowa w czyny?

Niestety w większości przypadków to tylko słowa czynów brak.

4. Jest też osobisty wątek związany z niepełnosprawnością?

Motywacją do wszystkiego, co osiągnęliśmy i czym się teraz zajmujemy, jest Dominik (syn przypis redakcji). Zanim utworzyliśmy własną fundację, wiele lat współpracowaliśmy z różnymi fundacjami z terenu powiatu legionowskiego, a wszystkie zajmowały się działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Po kilku latach spełniło się nasze marzenie i powstała fundacja pod nazwą Emanio Arcus, której twarzą jest Dominik. Mój syn Dominik to wspaniały człowiek, kochający życie, pozytywny, otwarty, pełen determinacji do pracy i działania. Jest również osobą z niepełnosprawnością (po porażeniu mózgowym). Jego energia oraz pozytywne myślenie to najważniejsze cechy, które pomagają mu działać we wszystkich gałęziach, jakimi zajmuje się fundacja. Na co dzień w restauracji „Zdrówko Legionowo” jest wsparciem dla wszystkich pracowników oraz chętnie udziela wszelkiej pomocy. Niejednokrotnie pełnił funkcję łącznika między fundacją a różnymi urzędami i instytucjami. W radiu „Bezpieczna Podróż” pracuje, jako dziennikarz, do jego obowiązków należy zebranie informacji na temat rozmówcy, przygotowanie planu rozmowy, sporządzenie zestawu pytań oraz oczywiście, prowadzenie wywiadu dziennikarskiego. Na swoim redaktorskim koncie ma wywiady z osobami z pierwszych stron gazet, w tej grupie znajdują się: politycy, aktorzy, samorządowcy oraz działacze społeczni. Dominik sam wybiera gości do swoich audycji pod kątem działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pomimo trudności, z jakimi się zmaga- w jego przypadku napięcie mięśniowe oraz wada wymowy, realizuje swoje marzenia, czerpiąc z tego dużą satysfakcję. Jako matka i współpracownik jestem ogromnie dumna z jego postępów. Jest pięknym człowiekiem i umie pięknie żyć, ucząc nas wszystkich pogody ducha i miłości do ludzi.

5. Fundacja Emanio Arcus prowadzi restauracje „Zdrówko” i radio „Bezpieczna Podróż”. Proszę przybliżyć te formy działalności, do kogo docieracie i kogo żywicie?

Restauracja „Zdrówko” jest prowadzona przez 38 osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby z orzeczeniami umiarkowanymi i znacznymi. Prawie dla nich wszystkich praca w restauracji jest pierwszą pracą. Dotychczas uczęszczali na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej lub przebywali w domach. Restauracja jest ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu i nie tylko. Dzięki tej pracy nasi pracownicy mogą mieć kontakt ze społeczeństwem, co daje im wiele satysfakcji. Podobnie jest w radio, to praca na trochę wyższym poziomie niż oferuje rynek pracy. Dziennikarz, felietonista, copywriter czy redaktor naczelny to zawody niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W radiu „Bezpieczna Podróż” mają takie możliwości.

6. Jak dalece władze pomagają w realizacji tych szczytnych celów, jakie stoją przed Fundacją?

W naszym przypadku największym wsparciem jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, za co przy każdej okazji bardzo dziękujemy. Niestety najmniej pomagają nam władze naszego miasta Legionowa.

7. Jakie są plany Fundacji na najbliższą przyszłość?

Fundacja pomimo problemów i braku wsparcia ma plany dość sprecyzowane na lata. Jest to rozwój radia w powiecie legionowskim i nie tylko. Drugim zaś jest budowa domu, w który osoby z niepełnosprawnościami mogłyby zamieszkać jeszcze za życia swoich rodziców czy opiekunów, tak aby rozłąka z nimi w razie śmierci jednego z rodziców nie była totalną tragedią.

8. Ile osób z niepełnosprawnością zatrudnia fundacja?

Fundacja na obecną chwilę zatrudnia dwie osoby, ale tendencja jest rosnąca.

9. Co Pani zdaniem należy zmienić (przepisy, finansowanie, informacje), aby ludziom z niepełnosprawnością było łatwiej żyć w Polsce?

Jest bardzo wiele do zrobienia, ale co najważniejsze w moim odczuciu to uświadomić osobą pełnosprawnym i całemu społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnościami są w śród nas i jeżeli chcemy pomagać to pomagajmy, jeżeli zaś nie to nie przeszkadzajmy.

10.O czym marzy dziś Małgorzata Trzcińska?

Marzę, aby wszystko to, o czym napisałam wszystko się spełniło.

Źródło zdjęcia: Zbigniew Grzeszczuk

Warto przeczytać...