Witold Gadowski

29 kwietnia 2018

Gadowski mówi jak jest. KGB w polskim MSZ.