Terroryzm

22 lutego 2018

Dr R.Brzeski, dług honorowy Izraela w stosunku do Polski 09.02.2018.