“The Best of Poland” to  projekt promocji Polski w świecie.

Celem Programu „The Best of Poland” jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Działając w obszarze biznesu, tworzymy również pomosty dla wymiany kulturalnej
i turystycznej. Jednocześnie uczestniczymy w kreowaniu ważnych inicjatyw społecznych oraz budowaniu pozytywowego wizerunku Polski na świecie poprzez promowanie dorobku Polski w wielu obszarach życia społecznego. 

Zapraszamy do współpracy!

Marek Kuźmicz Prezydent „The Best of Poland”
Lucyna Kręcichwost Dyrektor Projektu
biuro@thebestofpoland.eu