“The Best Of Poland” skupia w ramach swoich kontaktów, szerokie grono osób z dużym doświadczeniem zawodowym i międzynarodowym. Ludzie Ci działając w odmiennych sektorach, w kraju i poza jego granicami, dysponują nieograniczonymi możliwościami.  W ramach “The Best Of Poland” działają osoby bezpośrednio zaangażowane, doradcy
i współpracownicy. Naszym celem jest, łączenie kontaktów, lobbowanie na rzecz Polski, pomoc dla polskich firm lub tych, które prowadzą swoją działalność na terenie RP. Pracujemy
z firmami polskimi i zagranicznymi. Utrzymujemy stały kontakt z polskim biznesem za granicą. Działamy razem z Polonią i tymi obcokrajowcami, których kontakty i znajomość własnego rynku, otwierają kolejne drzwi do realizacji naszych celów.

Jesteśmy dumni z Polskich Przedsiębiorców. Chcemy im pomagać w rozwoju i promocji. Od naszych firm zależy przecież siła Polskiej Gospodarki!

Lucyna Kręcichwost Dyrektor Projektu
biuro@thebestofpoland.eu