Marian Lichtman, współzałożyciel legendarnego zespołu Trubadurzy, kompozytor, perkusista i wokalista dołączył do grona przyjaciół i ambasadorów Programu The Best of Poland. Muzyk wspierać będzie projekty promujące dorobek i rozwój polskiej kultury.

To dla nas zaszczyt, że tak wyjątkowa postać, niezwykle zasłużona dla polskiej kultury, mająca wpływ na kształtowanie naszych gustów muzycznych w pamiętnych latach 60, angażuje się w realizację misji The Best of Poland – mówi Marek Kuźmicz, Prezydent The Best of Poland. Koncertujący w Polsce i na świecie już od kilkudziesięciu lat zespół Trubadurzy jest piękną wizytówką naszego kraju – dodaje.

Wiele czasu spędzam zagranicą i obserwuję, jak istotne jest dumne pokazywanie tego, co najlepsze z Polski – mówi Marian Lichtman. To bardzo ważne dla Polaków rozsianych po całym świecie, aby poprzez obcowanie z polską kulturą mieli bezpośrednią styczność z Ojczyzną. To także niezwykle istotne w budowaniu wizerunku Polski na świecie, jako kraju o cennym dorobku i wielkim potencjale artystycznym. Z satysfakcją będę uczestniczyć w projektach, które pomagają w rozwoju różnych dziedzin życia społecznego w Polsce, a z wielkim sercem włączę się we wszystkie działania wspierające polskich artystów i ich aktywność na świecie. To są wielcy ambasadorowie naszego kraju – podkreśla znakomity muzyk.

Polska muzyka – obok małej i średniej przedsiębiorczości, turystyki, edukacji i nauki – to kolejna dziedzina wspierana w The Best of Poland. Celem naszych działań jest rozwój polskiej przedsiębiorczości, kreowanie ważnych inicjatyw społecznych oraz budowa pozytywowego wizerunku Polski na świecie poprzez promowanie dorobku Polski w wielu obszarach życia społecznego.