30 kwietnia 2018

Angela M. Sekretarz do spaw agitacji i propagandy NRD, królestwa KGB.